אסתטיק - aesthetic

הבלמים על ירידת הערך: הדרך היעליה לנצח את המירוץ הכלכלי בתחום הרכב

רכבים מפסידים חלק ניכר משוויים הכספי בתקופה הראשונית לאחר רכישתם, תופעה המכונה "ירידת ערך". גורמי ההתיישנות והשחיקה הם הגורמים המרכזיים לתהליך זה. במיוחד בשנה הראשונה, התופעה חריפה ביותר – רכב חדש מאבד כ-20% עד 25% מערכו המקורי. בשנה השנייה מתרחשת ירידת ערך נוספת של כ-15% מהשווי שנותר. בשנים הבאות הירידה נמשכת אך בקצב איטי יותר. […]